conferenties en symposia

 conferenties en symposia

Landelijke Secretaressedag
Bijeenkomst voor medisch secretaressen (2011)

"ik ben te laat, te laat, weer te laat" (solo CvD)

Gemeente Den Haag

Conferentie: Bijzonder dichtbij, interculturalisatie in Haagse zorg- en welzijnsorganisaties (2010)
“heel dichtbij, kom kijk eens even echt naar mij”

ORO zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Helmond

Studiedag vrijwilligerswerk (2009)

“ik heb wel wat tijd te geven”

Politieacademie regio Eindhoven

Congres: Jeugd in Beeld (2007)
 “waarom mogen wij niet hangen”

ORO zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Helmond
Beleidsdagen rondom respectvolle bejegening (2007/2006)
“wat kan wel, wat kan niet”

Expertisecentrum PASSAGE ’s-Hertogenbosch
Conferentie schoolnabije zorgteams,
sluitende zorgstructuur (2006)
“ja ik hou veel van mijn zoontje”

SWZ woon- en zorgvoorzieningen voor gehandicapten
in Zuidoost- en Noord-Brabant

Conferentie rond een nieuwe beleidsnota. (2005)
“ik heb dikwijls zo’n last van koude voeten” (solo CvD)

VLG/SWZ Voorzieningen Lichamelijk Gehandicapten
Clientendag (2004)
“mijn leven mijn keuze”

Cavent, regionaal samenwerkingsverband ouderenzorg
's-Hertogenbosch

Regionaal symposium (2004)
“van klacht naar kracht”   
Solotwo | Cokky van Dongen | 's-Hertogenbosch |
06-2086 4857 | kvk 17149317 | website ©esther2017